Privacy Policy

Politika privatnosti u skladu sa GDPR (Privacy policy and GDPR)

Ova stranica sadrži politiku privatnosti, naše obaveze prema korisnicima vezane za zaštitu ličnih podataka (GDPR) i informacije o upotrebi kolačića.

Feel Serbia poštuje i čuva lični integritet osoba koje posećuju naš sajt i to na sledeći način:

Portal office@feelserbia.com garantuje da podatke koje ste nam ustupili nećemo ni ukom slučaju zloupotrebiti, prodati niti proslediti trećim licima.

Kao i sve ostale stranice na internetu, koristimo kolačiće kako bi prikupili anonimne podatke koji nam služe za unapređenje i poboljšanje funkcionalnosti sajta. Na osnovu ovih podataka možemo znati koji sadržaj je popularan.

Svi podaci, kolačići kao i privatni podaci poput imena i prezimena, email adrese, broja telefona ili adrese prebivališta, neće biti prikupljani bez izričite saglasnosti korisnika.

 

Pravila zaštite ličnih podataka

Portal office@feelserbia.com dobija Vaše lične podatke pri registraciji na stranici Prijava novih članova Udruženja i prilikom prijave na naše vesti/newsletter.

Podaci koji se prikupljaju prilikom registracije su ime, prezime, godina rođenja, pol, informaciju da li bolujete od MS, mesto stanovanja, email adresa i/ili broj telefona. Ovi podaci se koriste za Vašu registraciju kao člana društva i nemaju funkciju pristupanja posebnim funkcijama portala. E-mejlovi odnosno broj telefona ostavljeni prilikom registracije služe za ostvarivanje komunikacije udruženja i Vas, kao i za dostavljanje potrebnih informacija, vesti, anketa, a sve u cilju ostvarivanja definisanih ciljeva Udruženja.

Podaci koji se prikupljaju prilikom prijave na naše vesti/newsletter su email, ime i prezime. Korisnici se slažu da prijavom na newsletter daju dozvolu i slažu se da mogu primati vesti vezane za rad portala msplatforma.org.rs i vesti i ponude u vezi kampanja na našem portalu.

Za komunikaciju i vezu sa svojim članovima sajt msplatforma.org.rs koristi usluge kompanije MailChimp koja takođe posluje u skladu sa evropskim zakonom (GDPR) To možete proveriti na linkovima Privacy Policy i Terms of Use.

Podaci se prikupljaju u najboljoj nameri, poštujući privatnost korisnika. Podaci se koriste u svrhu komunikacije sa korisnikom i omogućavanja bolje upotrebe portala.

Osim toga, prikupljaju se anonimni podaci, putem kolačića, poput IP adrese, vremena računara te vrste pretraživača. Ovi podaci služe kako bi se unapredile funkcije portala i kako bi se prikupili anonimni statistički podaci poput posete ili popularnog sadržaja.

Kolačići su dobronamerni, te su podaci koje su prikupili, anonimni. Lični podaci i  kolačići, prikupljaju se samo iz izričiti pristanak korisnika i koriste se samo za upotrebu portala. Na dalje, trećerazredni kolačići, poput Google kolačića, prikupljaju se uz pristanak korisnika i služe za praćenje statistike sajta.

Korisnik ima pravo da traži izmene i brisanje podataka koje je stranica prikupila. Sve primedbe možete uputiti na mejl office@feelserbia.com

 

Sigurnost podataka

Kako bi lični podaci korisnika bili sigurni, portal msplatforma.org.rs je preduzeo sve objektivne mere, organizacione, tehničke i kadrovske kako bi se podaci zaštitili od gubitka, nedopuštene izmene, krađe ili pristupa.

Osoblje koje je u kontaktu sa ličnim podacima korisnika, obavezno je postupati sa podacima uz maksimalan oprez, poštujući privatnost korisnika.